Termeni si conditii

Acesta este un acord între tine și 326.ro. El stabilește termenii și condițiile în care îți sunt furnizate serviciile noastre, atât prin platforma online cât și în cadrul evenimentelor organizate.

Dacă utilizezi acest site sau dacă te înregistrezi în comunitatea 326.ro ești de acord și vei respecta termenii și condițiile prezentate în acest Acord. Dacă nu ești de acord cu acești termeni, nu mai utiliza acest website sau serviciile furnizate de către 326.ro

Ne rezervăm dreptul de a modifica, în orice moment, fără o notificare în prealabil, atât termenii și condițiile acestui Acord, cât și Serviciile, aspectul, opțiunile sau facilitățile acestui website.
326.ro își rezervă, de asemenea, dreptul de a înceta să ofere oricare dintre Servicii.

Utilizarea sau participarea la anumite Servicii poate face obiectul unor termeni și condiții adiționali, care fie sunt prezentați în acest Acord, fie sunt prezentați la solicitarea Serviciului respectiv.

Recomandăm citirea cu regularite a Acordului. Data ultimei revizuiri este publicată la sfârșitul Acordului.

 

1. Eligibilitate

1.1 Vârsta. Serviciile și accesul la website se adresează persoanelor cu vârsta minim 18 ani.

1.2 Stare civilă. Prin înregistrarea în comunitatea 326.ro declari pe propria răspundere că nu ești căsătorit(ă).

1.3 Educație. Comunitatea 326 cât și evenimentele organizate se adresează persoanelor educate, din toate punctele de vedere.

1.4 Matching. Pentru a participa la evenimentele 326.ro trebuie să ai completat 100% profilul și secțiunea de preferințe.

 

2. Servicii

2.1 Acces la platforma online - în baza taxei de membru, utilizatorul are acces la o interfața de administrare a contului de membru, unde poate folosi instrumentele și secțiunile disponibile.

2.2 Acces la evenimentele 326 - în baza unui matching specific, utilizatorul (cu statut de membru) este invitat să participe la evenimentele organizate pentru membrii comunității. Accesul la eveniment se face contracost, iar prețul variază în funcție de tipul de eveniment și localitatea în care se organizează.

2.3 Chestionar de personalitate - este un instrument profesional de evaluare, licențiat, aplicat și interpretat de către un partener specialist, psiholog.

 

3. Înregistrarea în comunitatea 326.ro

3.1 Utilizatorul care dorește să obțină statutul de membru în comunitatea 326.ro trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

3.1.1 să se înregistreze folosind formularul online de înregistrare;

3.1.2 să aleagă tipul de membru care i se potrivește și să achite contravaloarea taxei de membru;

3.1.3 să citească și să respecte prezentul Acord și Regulamentul.

3.2 Formularul de înregistrare conține câteva date de contact pentru a permite identificarea utilizatorului și comunicarea dintre acesta și echipa 326. Informațiile folosite la înregistrare nu pot fi modificate din interfața de administrare a membrului.

3.3 În cazul în care informațiile furnizate de utilizator se dovedesc a fi false, incomplete sau depășite, ne rezervăm dreptul de a înceta acest Acord și de interzice accesul pe website, fără o notificare în prealabil.

3.4 Nu permitem înregistrarea utilzatorilor cu vârsta sub 18 ani, însă pentru că 326.ro nu face verificări aprofundate, nu ne asumăm răspunderea pentru accesarea serviciilor de către persoane minore.

3.4 Utilizatorul este singurul responsabil pentru securitatea contului și parolei de acces, precum și pentru orice activități desfășurate pe website prin intermediul contului.

 

4. Statutul de membru

4.1 Statutul de membru este un privilegiu și nu un drept. Ne rezervăm dreptul de a revoca acest statut și de a interzice accesul pe website, oricărui utilizator, oricând  și din orice motiv, fără un avertisment prealabil.

4.2 Statutul de membru se obține în urma achitării taxei de membru. În funcție de tipul de membru (Ludus, Pragma VIP), utilizatorul are acces la diferite secțiuni din website și își poate exprima dorința de participare la diferite tipuri de evenimente organizate.

4.3 Utilizatorul poate șterge contul de membru de pe website și respectiv, poate anula calitatea de membru, prin înregistrarea unei cereri, din contul său de membru. Cererea se emite automat și este procesată în maxim 2 zile lucrătoare.

4.4 Statutul de membru este valabil 12 luni de la activare și nu se reînoiește automat. Pentru a păstra statutul de membru, utilizatorul trebuie să efectueze plata taxei de membru pentru următoarea perioadă.

4.5. Statutul de membru impune pe lângă respectarea Regulamentului și a prezentului Acord, și o conduită civilizată și politicoasă atât față de membri, cât și față de organizatori sau partenerii acestora.

 

5. Plata și modalități de plata

5.1  Utilizatorul poate efectua plata taxei de membru și taxa de acces la evenimente, folosind platforma online de plăți sau la bancă, prin transfer bancar ori direct al ghișeul băncii.

5.2 Plata online este 100% sigură și se realizează prin transfer securizat pe platforma procesatorului de plăți (MobilPay).

5.3 Pentru plata online nu sunt percepute comisioane suplimentare.

5.4 Contravaloarea Chestionarului de personalitate se achită ramburs, la primirea chestionarului.

5.5 Modalitățile de plată pentru serviciul de "Heart hunting" sunt descrise în contract.

 

6. Politica de rambursare a plăților

6.1 Utilizatorul poate solicita restituirea integrală a taxei de membru în decurs de 3 zile de la activare.

6.2 Taxa de membru nu este sub forma unui abonament lunar ci se plătește o singură dată, fiind valabilă timp de 12 luni. Taxa de membru NU SE RAMBURSEAZĂ în alte situații decât cea descrisă la punctul 6.1.

6.3 Taxa de acces la eveniment se restituie doar în cazul în care evenimentul nu a mai avut loc din cauza organizatorilor.

6.4 Ne rezervam dreptul de a efectua rambursări la libera noastră alegere. Efectuarea unei rambursări nu creează nicio obligație de a emite aceeași rambursare sau una similară pe viitor.

 

7. Drepturi de proprietate intelectuala

7.1 Toate drepturile de autor, măcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea 326.ro sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

7.2 Aveți dreptul să parcurgeți acest website, să reproduceți porțiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribuiți altor terțe părți. Acestea se pot face doar cu condiția de a păstra intacte toate drepturile de autor și alte însemne de proprietate și cu condiția ca pe aceste reproduceri să apară "Toate drepturile rezervate 326.ro". Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau incorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.

 

8. Notă de informare privind Protecția Datelor Personale

8.1 Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, XTREM DIVISION SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

8.2 Scopul colectării datelor este: înregistrarea în comunitatea online, precum și furnizarea serviciilor și produselor conform ofertei curente.

8.3 Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate. Refuzul dvs. determină imposibilitatea furnizării serviciului sau produsului, ori înregistrarea în comunitatea 326.

8.4 Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate altor terțe părți.

8.5 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

8.6 Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*

8.7 Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email: contact [AT] 326.ro

8.8 De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

8.9 Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil..

Observație: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

9. Informatii colectate automat

Serverele 326.ro colectează automat anumite date de identificare non-personale - adresa de IP a calculatorului clientului, browser-ul folosit, referințe și pagini vizualizate la vizitarea 326.ro.  Folosim aceste informații pentru a înțelege felul în care utilizatorii folosesc websiteul, cu scopul de a-i oferi o experiență cât mai bună pe viitor.

 

10. Note generale

10.1 326.ro va lua toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea informațiilor clienților și membrilor comunității 326.ro

10.2 Acest website vă este oferit "așa cum este" și "așa cum este pus la dispoziție" și, ca urmare, 326.ro nu oferă niciun fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terțe părți, precum și că accesul la acest website va fi neintrerupt sau fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat, și că orice sfat sau opinie obținută de la 326.ro prin intermediul acestui website vor fi corecte, de încredere. În consecință, 326.ro, nu face niciun fel de declarații și nu își asumă niciun fel de garanții cu privire la cele de mai sus.

10.3 326.ro și /sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsura permisă de legislația aplicabilă, ca urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poștă electronică trimis de dumneavoastră.

10.4 326.ro și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legatură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

10.5 326.ro nu va avea nicio responsabilitate legală sau de altă natură pentru nicio pierdere suferită din cauza virușilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc.

10.6 În limita maximă prevazută de legislația aplicabilă, renuntați în mod expres la orice pretenție față de 326.ro sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

 

Ultima actualizare: 06/01/2019

Dacă ai întrebări, consultă secțiunea de întrebări și răspunsuri

sau

dă-ne un telefon: 0732 466 773