Protecția Datelor Personale

1.Notă de informare privind Protecția Datelor Personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, XTREM DIVISION SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: înregistrarea în comunitatea online, precum și furnizarea serviciilor și produselor conform ofertei curente.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate. Refuzul dvs. determină imposibilitatea furnizării serviciului sau produsului, ori înregistrarea în comunitatea 326.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate altor terțe părți.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email: contact [AT] 326.ro

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil..

Observație: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Dacă ai întrebări, consultă secțiunea de întrebări și răspunsuri

sau

dă-ne un telefon: 0732 466 773